Σφάλμα
  • Δεν είναι διαθέσιμο το πρότυπο για αυτήν τη σελίδα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ιστοτόπου.

Γιατί χρειάζομαι Κωδικό Πρόσβασης;

Η λέξη κλειδί που χρησιμοποιείτε στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας, σας επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και στις προσωπικές σας πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις αγορές σας. Με αυτό τον τρόπο δε χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά που κάνετε αγορές από εμάς.

Ο Κωδικός Πρόσβασης είναι μοναδικός για κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγγυείται ότι ο λογαριασμός σας είναι προσβάσιμος μόνο από εσάς. Μπορείτε έτσι να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή και με ασφάλεια.  Μην τον αποκαλύπτετε σε τρίτους.  Η εταιρεία Q Jewellery δεν θα σας ζητήσει ποτέ να τον αποκαλύψετε.  Μην απαντήσετε ποτέ σε οποιοδήποτε e-mail που ζητάει να αποκαλύψετε προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία του λογαριασμού σας.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση κακόβουλης χρήσης του προσωπικού σας λογαριασμού. Η εταιρεία δεν φέρει επίσης ευθύνη εάν υπάρξει κακόβουλη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού η οποία προήλθε από γνωστοποίηση των στοιχείων του σε τρίτους από εσάς.

Σε περίπτωση που παραχωρήσετε τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμό σε τρίτο πρόσωπο οφείλετε να μας ειδοποιήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης οφείλει επίσης να ειδοποιήσει την εταιρείας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε ένδειξη υποκλοπής των προσωπικών του στοιχείων.